Olle Jonasson

Diplomerad Samtalsterapeut, TA *

Varför samtal:

  • För att komma till rätta med oro, bekymmer och annat som stör.
  • För att bli tydligare med egna gränser i möten och i olika relationer.
  • För att se och bryta gamla mönster/vanor som hindrar dig idag.
  • Som grund för ett mer harmoniskt liv.
  • I syfte att bli tryggare i dig själv och ihop med andra. 
  • För att utveckla dina relationer !                                     
  • När du önskar personlig utveckling.

* TA, Transaktionsanalys vilar dels på psykodynamisk grund och dels på systemisk teoribildning, samt har även en beteendeorienterad dimension. Metoden erbjuder därmed en förklaringsmodell som kopplar yttre beteenden och sociala mönster med inre dynamiska strukturer. Det ger möjligheter till förändring på alla nivåer.


Olle Jonasson är ansluten till Svenska Transaktionsanalytiska Föreningen (STAF)  www.transaktionsanalys.se

Jag är Diplomerad Samtalsterapeut inom Transaktionsanalys (TA) och har arbetat med samtal sedan 1996. Jag använder mig även av andra inslag i kombination med TA. Med inspiration från Gestaltterapi och från Acceptance and Commitment Therapy (ACT) samt även med hjälp av Anknytningsteorin söker jag tillsammans med klienten förståelse kring dennes bakgrund i koppling till nuvarande livssituation, i syfte att hitta vägen till förändring/utveckling. 

Min grundutbildning inom TA gick jag i Malmö 1993 - 1995 hos IFL - Institutet för Livsterapi. Jag fortsatte sedan min TA-utbildning hos Tommy Kvarnlöf och Lasse Åhnby (SITA) som mina utbildare 1996 - 2003, varav L. Åhnby som handledare.  

2010 examinerades jag som handledare vid GPI - Göteborgs Psykoterapi Institut efter en två-årig utbildning, med inriktning på processhandledning för grupper. 

I arbetet med klienter inom bl a. företagshälsovården, under ca 18 år, har jag haft löpande egen handledning för säkerställande av skydd och kvalitet. 

Idag arbetar jag dels som terapeut och dels som utbildare och handledare för arbetsgrupper i kommunikation och grupputveckling. Jag åtar mig även uppdrag i konflikthantering inom organisationer och företag.

I det terapeutiska arbetet som jag kallar "Reflekterande Samtal" träffar jag människor som känner behov av förändring och utveckling för egen del eller tillsammans med närstående. I syfte att förstå de mönster och beteenden som ligger i vägen för det man vill uppnå.   

                                                                       *****

Boka enskilda samtal, alternativt delta i en samtalsgrupp för reflekterande samtal. 

Intresseanmälan lämnas via kontaktformuläret här nedan. Ej bindande.                                                                                   

Kontaktformulär nedan.

Kontakt

Kontakta mig genom att ringa eller sms:a,

alternativt använd formuläret intill, så återkommer jag inom kort. 

 

Olle Jonasson

Dipl. Samtalsterapeut, Organisationskonsult


Enskilda samtal

Parsamtal

Grupputveckling

Handledning